SƠN DẦU POLY CHO CÔNG TRÌNH TRANG TRÍ KIM LOẠI

Sơn dầu Poly được nghiên cứu phát triển sản phẩm sơn phù hợp với bề mặt phức tạp như kim loại và gỗ. Ngoài ra, còn phù hợp với thời tiết vùng miền tại Việt Nam thuộc thương hiệu sơn Expo. Loại sơn này, thi công sơn dễ sử dụng, bảng màu cũng rất đa…