BẢNG MÀU SƠN DONASA

BẢNG MÀU SƠN DONASA

Các dòng sản phẩm sơn Donasa được chia thành nhiều bảng màu khác nhau như sơn lót chống rỉ, sơn cho kim loại và gỗ, sơn nước ngoại thất và nội thất, để giúp khách hàng lựa chọn màu sắc, chúng tôi cung cấp bảng màu sơn Donasa tham khảo đã có mã màu tương ứng với từng sản phẩm sơn hiện nay. Để biết thêm những bảng màu khác hoặc đặt sơn tư vấn, xin vui lòng liên hệ: 0937 393 796

BẢNG MÀU SƠN CHỐNG RỈ DONASA

Bảng màu sơn chống rỉ Donasa

BẢNG MÀU SƠN CHO KIM LOẠI VÀ GỖ ( ALKYD PAINT)

Bảng màu sơn cho kim loại và gỗ

BẢNG MÀU SƠN NGOẠI THẤT DONASA

Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Exterior
Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Exterior
Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Flintcoat
Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Flintcoat
Bảng màu sơn nước ngoại thất Donasa Hitech
Bảng màu sơn nước ngoại thất Donasa Hitech
Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Supercoat
Bảng màu sơn ngoại thất Donasa Supercoat

BẢNG MÀU SƠN NỘI THẤT DONASA

Bảng màu sơn nội thất Donasa Dream
Bảng màu sơn nội thất Donasa Dream
Bảng màu sơn nước nội thất Donasa Interior
Bảng màu sơn nước nội thất Donasa Interior
Bảng màu sơn nước nội thất Donasa Interior
Bảng màu sơn nước nội thất Donasa Interior