Sơn công nghiệp là loại hợp chất được sản xuất nhằm phục vụ ngành công nghiệp bao gồm các loại sơn dùng để bảo vệ cũng như trang trí cho các loại vật liệu yêu cầu chịu được sự khắc nghiệt cao của môi trường và thời tiết.