Xử lý khe nứt Sika Dur 752 là dung dịch để bơm, có độ nhớt thấp, không dung môi, gốc nhựa epoxy cường độ cao. Sau khi trộn, sản phẩm được bơm và các lỗ hổng và các vết nứt trong bê tông khi đã bảo dưỡng sẽ trở nên rất cứng và cường độ cao.
Sikadur 752 đúng theo tiêu chuẩn ASTM C881-02, loại I, cấp 1, phần B+C.

ỨNG DỤNG SIKA MULTISEAL CỦA XỬ LÝ KHE NỨT SIKA DUR 752

Dùng để bơm và chèn các lỗ, hốc và các vết nứt trong các kết cấu như: cột, dầm, móng, sàn và các kết cấu giữ nước. Sản phẩm không chỉ hình thành một lớp ngăn sự thẩm thấu của nước hữu hiệu, mà còn là lớp kết nối các thành phần bê tông với nhau, nhờ đó phục hồi lại cường độ ban đầu của bê tông.