Sơn nội thất Seamaster 7200 là loại sơn nước kinh tế gốc Acrylic Co-polymer, được điều chế với công thức đặc biệt dùng để sơn bề mặt tường nội thất. Pantex rất dễ sử dụng và cho bề mặt mờ, khả năng che lấp cao.

Khô nhanh

Tiết kiệm chi phí

Kinh tế

ỨNG DỤNG CỦA SƠN NỘI THẤT SEAMASTER 7200

Được sử dụng để bảo vệ và trang trí cho các bề mặt nề, trét vữa bao gồm bề mặt vữa, xi măng, ami ăng, tường gạch, các bảng gỗ xốp và cứng của cấu trúc nội thất.