Sơn lót kháng kiềm Terraco Penetrating Primer (Trong) là một sản phẩm kỹ thuật cao ở dạng lỏng, nó cho phép ngấm sâu vào các vật liệu có thành phần cement hay các loại gạch đá trang trí. Terraco Penetrating Primer sẽ làm tăng độ kết dính các phần tử của vật liệu nền, nhằm cho một bề mặt nền lý tưởng cho các lớp vật liệu trang trí hay bảo vệ kế tiếp.

  • Ngấm sâu và kết dính các phần tử bám dính yếu trên bề mặt nền
  • Bền với các thay đổi của thời tiết
  • Độ kết dính cao
  • Dễ thi công
  • Bền trong môi trường kiềm
  • Cho phép thoát hơi

Xem ngay: Bảng báo giá sơn terraco mới nhất