Xử lý khe nứt Sika Dur 732 là chất kết nối gốc nhựa epoxy chọn lọc, 2 thành phần, không dung môi. Sau khi thi công lên bề mặt bê tông cũ sản phẩm sẽ tạo sự kết dính tuyệt hảo với bê tông mới

Sikadur 753 đúng theo tiêu chuẩn ASTM C881-02, loại II, cấp 2, phần B+C.

Xem ngay: Bảng báo giá sơn sika mới nhất

ỨNG DỤNG SIKA MULTISEAL CỦA XỬ LÝ KHE NỨT SIKA DUR 732

Kết nối vĩnh viễn cho vữa hoặc bê tông mới trộn với bê tông đã đông cứng, gạch, gạch men, thép hoặc các chất liệu xây dựng khác.

Xử lý khe nứt Sika Dur 732 cũng được dùng đểtrám các vết nứt chân chim và được dùng như lớp phủ bảo vệ cho các bộ phận thép, như bệ neo.