Vữa rót gốc nhựa Sika Dur 42 MP là vữa epoxy tự san phẳng, không dung môi, 3 thành phần.

ỨNG DỤNG SIKA MULTISEAL CỦA SỬA CHỮA BÊ TÔNG SIKA LATEX

Kết dính kết cấu cho: thép chờ, neo, cột chống, các thanh thép nối và chống.

Rót vữa cho: bản đệm, mối nối cơ học cho cầu, gối cầu, máy nén khí lớn.

Rót vữa cho các đường ray: đường ray cần trục, trong đường hầm, trên cầu.

Xem ngay: bảng báo giá sơn sika mới nhất