Sơn vân búa Cadin là lớp sơn dùng để trang trí, bảo vệ máy móc, thiết bị đồ dùng dân dụng có yêu cầu tính năng cơ lý và mỹ thuật cao.

Xem thêm: Bảng báo giá sơn Cadin mới nhất