Sơn trang trí Terraco Fresco là sơn tạo hiệu ứng trang trí cho tường.  Sơn có thể được thi công bằng nhiều công cụ để biến những bức tường thông thường trở nên ấm áp hấp dẫn với hiệu ứng và hoa vân khác nhau. Fresco thật dễ dàng áp dụng và cho phép người sử dụng tạo ra các mẫu sáng tạo và hiệu quả. Fresco được sử dụng như là một màu sắc mờ trong kết hợp với các hiệu ứng trang trí khác từ Terraco như Handytex, Terravertine và Terracoat InteriorTex.

Fresco được chế tạo đặc biệt mà không cần sử dụng dung môi, formaldehyde và các hóa chất độc hại khác.

Fresco thuộc nhóm sản phẩm ECOLIFE của Sơn Terraco đảm bảo tác động tối thiểu tới môi trường.