Sơn phủ Epoxy Jotun Penguard FC xanh dương 138 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng trung bình. Có thể sử dụng làm lớp sơn chống rỉ, lớp sơn phủ hoàn thiện hay hệ sơn 1 lớp trong môi trường khí quyển hay dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước.

Màu sắc: Xanh dương 138 ( xem thêm bảng màu sơn jotun tại đây )

ỨNG DỤNG CỦA SƠN PHỦ EPOXY JOTUN PENGUARD FC XANH DƯƠNG 138

Đối với hàng hải:

Được đề nghị dùng sơn phủ Epoxy Jotun Penguard FC xanh dương 138 cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.

Đối với ngành công nghiệp

Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp