Sơn phủ Epoxy Joton gốc dầu Jona 2015-2033 là loại sơn phủ hệ  Epoxy gồm hai thành phần, có chưa nhựa than đá đóng rắn bằng polyamide. Chịu mài mòn va đập, kháng môi trường nước tốt. Bám dính tốt trên bề mặt bê tông, kim loại… Chống rêu mốc.

Màu sắc: EPF85RXA-(2015, 2016, 2024, 2026, 2028, 2033, 2034, 2036, 2085, 2088, 2089.), EPF85RXB-00 (ComB)

Màu sắc đa dạng quý khách có thể tham khảo bảng màu sơn Joton tại đây

ỨNG DỤNG CỦA SƠN PHỦ EPOXY JOTON GỐC DẦU JONA 2015-2033

Trên nền bê tông, sơn phủ bảo vệ bề mặt các kết cấu bê tông ngầm.

Trên nền thép được sử dụng bảo vệ mặt kết cầu thép tại những vị trí dưới mực nước hoặc có nước thay đổi, bảo vệ bề mặt các tank chứa một số loại hóa chất, dầu cặn, nước thải.