Sơn ngoại thất Terraco Terralux là một loại sơn nước mờ ngoại thất cao cấp, được sử dụng cho cả nội ngoại thất, sơn có độ phủ rất cao, bảo vệ lâu dài, thuận tiện cho việc chùi rủa.

Xem thêm: