Sơn mái ngói gốc dầu Seamaster – Roofing Paint chức năng của sơn cũng giống như hệ sơn phủ lên các bề mặt gạch ngói, bề mặt tường, vữa, kim loại mạ kẽm, nhôm, gỗ và các bề mặt nề, bê tông, các bề mặt cũ tráng men. Có cấu tạo thành phần là loại sơn dầu hệ Acrylic nên sản phẩm này hoàn toàn không gây ảnh hưởng nào đối với môi trường và người sử dụng.

Xem thêm: