Sơn lót nội thất Nanpao 901W là loại sơn bảo vệ môi trường, không dung môi, không crom, chì và thủy ngân.

Xem thêm: