Sơn lót Epoxy Zinc phốt phát Nanpao 968 dựa trên nhựa epoxy-polyamide và chất chống ăn mòn kẽm photphat. Đây là sơn lót Epoxy cao cấp rất chắc chắn, bám dính tốt, khả năng chống nước, dầu và các hóa chất khác rất tốt. Nó là một loại sơn chống ăn mòn tuyệt vời để bảo vệ vỏ tàu và lớp lót cho thùng chứa dầu thô hoặc chống ăn mòn kết cấu sắt thép.

Xem thêm:

Dowload thông số Sơn lót Epoxy Zinc phốt phát Nanpao 968: 968-son-lot-epoxy-kem-photphat