Sơn lót Epoxy Jotun Jotafloor Damp Bond là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine và cũng là loại sơn lót có phần trăm thể tích chất rắn cao được thiết kế đặc biệt để sơn cho bê tông trong qúa trình bê tông đóng rắn khi mà lượng hơi ẩm vẫn còn đang rất cao. Dùng như lớp chống rỉ trong môi trường khí quyển. Đặc biệt thích hợp cho bề mặt bê tông được chuẩn bị tốt.

Màu sắc: Không màu

Xem thêm: