Sơn lót Epoxy Donasa cho kim loại được chế tạo trên cơ sở nhựa epoxy, bột màu, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt.

Sơn lót Epoxy Donasa dùng để sơn lót bảo vệ thiết bị máy móc, cấu kiện nhà xưởng bằng sắt thép, nền bê tông trong ngành công nghiệp hóa chất, xây dựng và các ngành công nghiệp khác.