Sơn lót Epoxy chống rỉ Nanpao 926PR có nguồn gốc nhựa Epoxy và Polyamit kết hợp với sắc tố màu cam chống ăn mòn tạo thành, đây là loại sơn lót hai thành phần chống ăn mòn hiệu suất cao.

Xem thêm:

Dowload thông số Sơn lót Epoxy chống rỉ Nanpao 926PR: 926-pr-son-lot-epoxy-chong-gi