Sơn Lót Epoxy APT Primeseal PS60 là sơn lót Epoxy gốc dung môi, được thiết kế để cho mặt sàn bê tông chịu lực và chống mài mòn cao. PRIMESEAL PS60 làm tăng độ kết dính giữa bê tông và các lớp sơn phủ .

ỨNG DỤNG CUẢ SƠN APT EPOXY LÓT PRIMESEAL PS60  

Lớp kết dính giữa sơn và bê tông

Dùng cho bề mặt bê tông xốp, cần gia cường bề mặt

Lớp lót cho hệ thông sản phẩm của Sơn APT

Dùng cho bề mặt bê tông cần rắn chắc

Tăng cường khả năng chịu lực của sản bê tông