Sơn Lót Epoxy APT gốc nước Prime WB50 là loại sơn lót hai thành phần gốc epoxy phân tán trong nước. Sơn có thể được dùng làm lớp lót cho các loại sơn phủ gốc nước hoặc làm lớp chống bụi bề mặt.

ỨNG DỤNG CỦA SƠN APT EPOXY LÓT GỐC NƯỚC PRIME WB50

WB 50 làm lớp lót cho hệ thống sơn phủ gốc nước

Chống phát sinh bụi cho bề mặt bê tông cũ và mới

Tạo lớp màng làm sạch bề mặt bê tông

Cải thiện độ bền cho bề mặt sàn bê tông

Tải ngay: Bảng báo giá sơn APT, Bảng màu sơn APT