Sơn lót chống rỉ KCC là loại sơn gốc Alkyd primer 1 thành phần được dùng làm lớp sơn chống rỉ cho các bề mặt kim loại, sắt thép và kết cấu thép.

Xem thêm: