Sơn lót chống kiềm Toa là một loại sơn lót sử dụng tốt với bề mặt tường nội và ngọai thất: hồ vữa, bê tông, xi măng. Được chế tạo từ nhựa Acrylic chất lượng cao, bám dính tốt, chống kiềm cao, không có chứa chì và thủy ngân.

Xem thêm: