Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 400 độ C là sơn được sản xuất để  làm lớp sơn lót lên các vật dụng làm bằng kim loại mà cần chịu nhiệt khoảng 400 độ C. Sơn cho sắt thép , thiết bị máy móc , sơn máy công nghiệp  , nồi hơi , ống bô xe , ….

Xem thêm: