Sơn kẻ vạch KOVA là loại sơn giao thông hệ cao su clo hóa. Loại sơn này được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước, nhất là ở Mỹ do đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của sơn giao thông.

Sơn kẻ vạch KOVA được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực như cầu đường, sân bay, nhà máy, công trình thủy lợi, bồn chứa, ống dẫn, sơn phủ bêtông.

Xem thêm: