Sơn Hải Âu Clo hóa chống rỉ được dùng để sơn lót chống gỉ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép. Sơn Cao su Clo hóa chống gỉ Hải Âu cũng được dùng để làm lớp sơn phủ cho tàu thuyền và các kết cấu sắt thép, trang trí cho các thiết bị máy móc, cấu kiện nhà xưởng.

Màu sắc đa dạng (có thể tham khảo bảng màu sơn hải âu tại đây)