Sơn giao thông Joton lót Joline Primer là loại sơn lót dùng lót cho sơn kẻ vạch đường nhiệt dẻo JOLINE.

Lớp sơn lót JOLINE PRIMER sẽ kéo dài tuổi thọ và tăng độ bám dính cho lớp sơn JOLINE hoàn thiện.

ỨNG DỤNG CỦA SƠN GIAO THÔNG JOTON LÓT JOLINE PRIMER

Sản phẩm sơn vạch kẻ đường Joline Primer ứng dụng vào các công trình đường ở các khu vực tập đoàn, khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng