Sơn Epoxy Seamaster 9300 là loại cao cấp hai thành phần, có chứa các hạt nhựa Epoxy. Sơn mang lại hiệu quả rất cao cho các bề mặt thép, kim loại và bê tông.

Màu Thường: Mã 9102, 9103 và các mã còn lại trong bảng màu ( tham khảo bảng màu sơn Seamaster mới nhất )