Sơn Epoxy Rainbow chống trượt  là dòng sơn sàn chống trượt của hãng Rainbow với chất chính 3kg+chất đông cứng 1kg, cát 8kg)

Cách thi công sơn chống trượt (bê tông)
1. Chịu lực nhẹ: Lót 1073, sau đó phun 1 lớp cát mỏng và phủ lại bằng 1001
2. Chịu lực nặng: Lót 1073  –> phủ 1023 (sau khi trộn 3tp lại với nhau, đổ ra sàn và trải đều)

Xem thêm: