Sơn epoxy kháng hóa chất KCCLà loại sơn epoxy 2 thành phần chuyên dùng cho các bề mặt kim loại, sắt thép và kết cấu thép ở trong những môi trường ăn mòn nghiêm trọng như: nước biển, hóa chất, dầu khí…

Tính chất vật lý của Sơn epoxy kháng hóa chất KCC

  • Bề mặt sơn: Bóng mờ
  • Màu sắc: Rất đa dạng
  • Thời gian khô bề mặt