Sơn Epoxy Jotun Penguard TC xám là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Sơn có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng trung bình. Có thể sử dụng làm lớp sơn chống rỉ, lớp sơn phủ hoàn thiện hay hệ sơn 1 lớp trong môi trường khí quyển hay dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước.

Màu sắc: Xám 38 ( xem thêm bảng màu sơn Jotun mới nhất )

ỨNG DỤNG CỦA SƠN EPOXY JOTUN PENGUARD TC XÁM

Được sử dụng sơn Epoxy Jotun Penguard TC xám cho các ngành như

Hàng hải: Được đề nghị cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.