Sơn Epoxy Jotun Penguard TC vàng Ral 1033 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Màu sắc: Vàng Ral 1033

Xem thêm: Sơn tàu biển, sơn Jotun

ỨNG DỤNG CỦA SƠN EPOXY JOTUN PENGUARD TC VÀNG RAL 1033

Được sử dụng sơn Epoxy Jotun Penguard TC vàng Ral 1033 cho các ngành như

Hàng hải: Được đề nghị cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.