Sơn Epoxy Jotun Penguard TC trắng là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Màu sắc: Trắng ( xem bảng màu sơn Jotun mới nhất )

ỨNG DỤNG CỦA SƠN EPOXY JOTUN PENGUARD TC TRẮNG

Được sử dụng sơn Epoxy Jotun Penguard TC trắng cho các ngành như

Hàng hải: Được đề nghị cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.