Sơn Epoxy Jotun Jotamastic 80 xám là loại sơn hai thành phần gốc Epoxy Mastic có hàm lượng chất rắn cao, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể sơn ở chiều dầy thấp. Có hai loại chất đóng rắn tùy theo nhiệt độ bề mặt: loại tiêu chuẩn và loại cho khí hậu lạnh.

ỨNG DỤNG CỦA SƠN EPOXY JOTUN JOTAMASTIC 80 XÁM

Dùng làm sơn chống rỉ cho cấu trúc sắt thép ngâm nước (loại màu và nhôm đỏ tái) và cho vả không ngâm nước, còn sử dụng cho cả sắt không áp dụng phương pháp thổi hạt.

Màu sắc: Xám 38, đỏ 49