Sơn dầu Alkyd Jotun Pilot II vàng 258 là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ bền bóng tốt. Dùng như lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Màu sắc: Vàng ( xem thêm bảng màu sơn jotun mới nhất )

ỨNG DỤNG CỦA SƠN DẦU ALKYD JOTUN PILOT II VÀNG 258

Đề nghị sơn dầu Alkyd Jotun Pilot II vàng 258 dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho buồng máy, mạn khô và cấu trúc thượng tầng.

Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.