Sơn chịu nhiệt Á Đông Metatherm 300 Undercoat & Finish là sơn chịu nhiệt đến 350°C, gốc Silicone. Có khả năng chịu nhiệt đến dưới 300°C, chịu nhiệt độ tức thời đến 350°C

ỨNG DỤNG CỦA SƠN CHỊU NHIỆT Á ĐÔNG METATHERM 300 UNDERCOAT & FINISH

Sơn được dùng trong công nghiệp và sản phẩm điện – cơ khí, dân dụng

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

METAZINC IS-75

METATHERM HR 300

METATHERM HR 300 – Undercoat

METATHERM HR 300

Xem thêm: sơn trang trí, sơn chống rỉ