Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.23 được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sơn epoxy Jotun Tankguard. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

ỨNG DỤNG CỦA DUNG MÔI PHA SƠN JOTUN THINNER NO.23

Được dùng dung môi pha sơn Jotun Thinner No.23, chất pha loãng sơn và sơn epoxy, còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

Có thể tham khảo bảng báo giá sơn Jotun tại đây