Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.2 được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun alkyd và sơn gốc dầu. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.

ỨNG DỤNG CỦA DUNG MÔI PHA SƠN JOTUN THINNER NO.2

Dung môi pha sơn dầu Jotun Thinner No.2 dùng cho sản phẩm sơn gốc dầu và sơn alkyd.