Dung môi pha sơn Epoxy Nanpao Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Dễ bay hơi, là dung môi tuyệt vời cho sơn gốc epoxy.

Xem thêm: