Dung môi pha PU Epoxy Nanpao DR-700 Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xê-tôn và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi chậm, là dung môi tuyệt vời cho sơn Polyurethane và MA366.

Xem thêm: