Dung môi Nanpao NPS600 (Chất pha cao su Clorua) Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xylene và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là dung môi tuyệt vời cho các sản phẩm sơn gốc cao su clo.

Xem thêm: