Dung môi Nanpao NPS100 Được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng hòa tan cao. Độ bay hơi trung bình, là một dung môi tuyệt vời cho sơn alkyd.

Xem thêm: