Dung môi Epoxy KCC cho EP1775/ET5775 là chất dung môi để pha loãng sơn để thuận tiên cho việc thi công hơn, việc sử dụng dung môi pha sơn là hết sức cần thiết, xong không được quá lạm dụng, chẳng hạn như pha quá nhiều dung môi để tăng thể tích sơn lên, sơn được diện tích lớn hơn. Tuy nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn, ảnh hưởng đến độ bền sơn theo thời gian hoặc ngay sau khi sơn.

Xem thêm: