Chống thấm gốc xi măng Cadin là chất chống thấm cho bê tông, làm lớp kết nối bê tông cũ với bê tông mới, hoặc trộn đậm đặc với bột hồ, vữa để trám trét vết nứt, xử lí mạch ngừng, chống thấm nước, chống rêu mốc bảo vệ bề mặt gạch, ngói, đá… Có tính thấm sâu vào trong bề mặt nhưng không làm thay đổi tính chất vật liệu công trình.

Xem thêm: