Chất Tẩy Sơn Seamaster là một chế phẩm hóa học trong đó chủ yếu là dung môi hữu cơ và phụ gia khác. Chất tẩy sơn còn được gọi như là chất bóc sơn, dung môi tẩy sơn, dung môi bóc sơn hay chất tẩy rửa. Chất tẩy sơn nhằm mục đích tẩy – bóc lớp sơn ra khỏi bề mặt vật dụng đã bị sơn.

Sử dụng chất tẩy sơn là loại bỏ sơn khỏi bề mặt vật liệu nền mà không làm biến đổi hay ăn mòn vật liệu. Quá trình bóc sơn – tẩy sơn được áp dụng khi muốn thay thế lớp sơn cũ trên vật liệu hoặc trong quá trình tái sử dụng vật liệu.

Xem thêm: