Bột trét Toa (bột bả) được sử dụng để làm phẳng, mịn bề mặt trước khi thi công sơn.

Sản phẩm này thích hợp với tất cả các loại sơn với những đặc tính:

  • Tạo bề mặt láng mịn
  • Ít bột bụi
  • Kinh tế

Xem thêm: