Bột trét nội thất Nanpao là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm phẳng các bề mặt hồ xây và bê tông, tấm thạch cao.

Xem thêm: