Bột trét nội thất Jotun Putty Interior được thiết kế để dễ dàng cho công tác thi công và mang lại bề mặt thích hợp cho các hệ sơn phủ.

ỨNG DỤNG CỦA BỘT TRÉT NỘI THẤT JOTUN PUTTY INTERIOR

Thích hợp sử dụng bột trét nội thất Jotun Putty Interior cho bề mặt nội thất của bê tông, trát vữa và tường xây.

Màu sắc: Trắng ( Tham khảo bảng màu sơn joton tại đây)