Sơn Jotun là một thương hiệu lớn, người không trong nghành sơn đều biết, những công trình lớn ở trong nước đã dùng sơn Jotun

Jotun cung cấp những giải pháp về sơn cho 4 lĩnh vực: Sơn Hàng hải, sơn Công nghiệp, sơn Trang trí và sơn Tĩnh điện. Các sản phẩm sơn Jotun. Đã được nhiệt đới hóa phù hợp khí hậu ở Việt Nam.

Các sản phẩm sơn nước Jotun được nhiều công trình lựa chọn vì chất lượng sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng công trình, giá thành hợp lý, ngoài ra sản phẩm sơn Jotun được đánh giá cao vè màu sắc đa dạng.