BẢNG GIÁ SƠN EXPO
Kể Từ Ngày 01/07/2023
CHỦNG LOẠI TÊN SẢN PHẨM LOẠI GIÁ GHI CHÚ
BỘT TRÉT EKPO NGOÀI 40KG 251,000
EKPO TRONG 210,000
EASY TRONG 215,000
NEW NGOÀI 263,000
SƠN NƯỚC NỘI THẤT POLY IN NEW  (ĐẶT 10T HOẶC 5K) 3,35L 143,825 Thùng = 4
18L 595,100 Thùng = 1
EXPO EMUL IN 2 (SƠN TRONG) (ĐẶT 10T HOẶC 5K) 3,35L 220,000 Thùng = 4
18L 907,500 Thùng = 1
EXPO SATIN 6+1  FOR INT 4.375L 614,075 Thùng = 4
18L 2,213,200 Thùng = 1
EXPO EASY INTERIOR 3.35L 168,300 Thùng = 4
18L 713,900 Thùng = 1
EXPO SOFTY  INTERIOR (ĐẶT 10T HOẶC 5K) 3.35L 168,300 Thùng = 4
18L 713,900 Thùng = 1
EXPO NGOẠI THẤT EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) – Chỉ 1L 118,433 Thùng = 12
EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) – MT
– Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133 ,3144 )
4,375L 425,700 Thùng = 4
526,900
EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) – MT
– Màu ĐB
18L 1,430,000 Thùng = 1
1,714,900
EXPO NGOẠI THẤT BÓNG EXPO SATIN 6+1 – MT 4.375L 828,575 Thùng = 4
Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, M555) 911,625
EXPO SATIN 6+1 – MT 18L 2,907,300 Thùng = 1
Màu ĐB 3,193,300
EXPO NGOẠI THẤT CAO CẤP (ĐẶT 5T OR 5K) EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT 4.375L 413,325 Thùng= 4
                                                   – Màu ĐB 454,025 Thùng = 4
EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT 18L 1,362,900 Thùng = 1
                                               – Màu ĐB 1,628,000 Thùng = 1
EXPO SƠN LÓT EXPO ALKALI PRIMER FOR INT
(Sơn Lót Chống Kiềm Nội Thất )
4.375L 292,875 Thùng = 4
18L 1,212,200 Thùng = 1
EXPO ALKALI PRIMER
(Sơn Lót Chống Kiềm Ngoại Thất )
4.375L 357,225 Thùng = 4
18L 1,386,000 Thùng = 1
EXPO EX PROOF 4.375L 570,900 Thùng = 4
18L 2,132,900 Thùng = 1
EXPO ALKYD SƠN DẦU EXPO ENA – 100GAM 70ML GIÁ CẮT THẲNG
EXPO ENA – 200GAM 150ML 32,175 Thùng = 12
Màu ĐB 000 , 111 , 210 , 444, 233 375ml 68,842 Thùng = 12
Màu Thường 63,892
Màu ĐB  000 , 111 , 210 , 444, 233 800ml 135,208 Thùng = 12
Màu Thường 125,858
Màu ĐBN 000 , 111 , 210 ,444 , 233 3L 479,050 Thùng = 4
Màu   555,650,640,680,910,940,999 399,575
Màu Đặc Biệt 430,375
Màu ĐBN 000 , 111 , 210,444 , 233 17.75L 2,427,700 Thùng = 1
Màu 555,650,640,680,910,940,999 2,196,700
Màu Đặc Biệt 2,302,300
KẼM 2IN1 EXPO 375ML 90,017 Thùng = 12
800ML 179,758 Thùng = 12
3L 621,225 Thùng = 4
POLY 375ML 67,467 Thùng = 12
800ML 135,025 Thùng = 12
3L 466,125 Thùng = 4
SƠN KẺM CỨNG 2 TP Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 1 LÍT 278,392 Thùng = 12
Màu Thường 236,317
Màu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 3 LÍT 943,525 Thùng = 4
Màu Thường 795,575
POLY ALKYD POLY DẦU(NEW) 375ml 749,100 Thùng =12
800ml 124,483 Thùng =12
3L 439,725 Thùng = 4
18L 2,229,700 Thùng = 1
 PRIMER SƠN LÓT CHỐNG RỈ EXPO RED OXIDE GLOSS (BÓNG)
(EXPO CHỐNG RỈ)
800ml 74,708 Thùng = 12
3L 271,975 Thùng = 4
18L 1,346,400 Thùng = 1
LUCKY OXIDE PRIMER – (GREY)
(LUCKY CHỐNG RỈ)
800ml 78,008 Thùng = 12
3L 309,375 Thùng = 4
17.75L 1,371,700 Thùng = 1
LUCKY OXIDE PRIMER – (RED)
(LUCKY CHỐNG RỈ)
800ml 72,325 Thùng = 12
3L 264,550 Thùng = 4
17.75L 1,211,100 Thùng = 1
POLY OXIDE PRIMER -RED
(POLY CCHỐNG RỈ)
800ml 64,992 Thùng  = 12
3L 241,175 Thùng  = 4
17.75L 1,123,100 Thùng  = 1
POLY OXIDE PRIMER – GREY
(POLY CHỐNG RỈ)
800ml 72,692 Thùng  = 12
3L 264,550 Thùng  = 4
17.75L 1,203,400 Thùng  = 1